Naše referencie

DEHONIT FALKE

 • Rok realizácie: 2009
 • Miesto realizázie: Sokolov
 • Zastavaná plocha: 384
 • Popis projetku:
&nbps;

FLUOKOV

 • Rok realizácie: 2009
 • Miesto realizázie: Teplice - Sobědruhy
 • Zastavaná plocha: 1 350
 • Popis projetku:
&nbps;

GRANULAČNÍ LINKA

 • Rok realizácie: 2009
 • Miesto realizázie: Litvínov
 • Zastavaná plocha:
 • Popis projetku:
&nbps;

ACTI PACK CZ

 • Rok realizácie: 2008
 • Miesto realizázie: Janovice
 • Zastavaná plocha: 1 360
 • Popis projetku:
&nbps;

INNO COMP

 • Rok realizácie: 2008
 • Miesto realizázie: Litvínov
 • Zastavaná plocha: 4 974
 • Popis projetku:
&nbps;

KEBEK

 • Rok realizácie: 2008
 • Miesto realizázie: Most
 • Zastavaná plocha: 1 750
 • Popis projetku:
&nbps;

KONE

 • Rok realizácie: 2008
 • Miesto realizázie: Ústí nad Labem – Předlice
 • Zastavaná plocha: 950
 • Popis projetku:
&nbps;

TRANS CABEST

 • Rok realizácie: 2007
 • Miesto realizázie: Krupka
 • Zastavaná plocha: 1 200
 • Popis projetku:
&nbps;

BURG

 • Rok realizácie: 2007
 • Miesto realizázie: Tisá
 • Zastavaná plocha: 1 000
 • Popis projetku:
&nbps;

DESTR

 • Rok realizácie: 2007
 • Miesto realizázie: Děčín
 • Zastavaná plocha: 400
 • Popis projetku:
&nbps;