Ľahké strešné konštrukcie LINDAB

Naša spoločnosť koncom roku 2009 v spolupráci so spoločnosťou LINDAB , s.r.o. Praha začala ponúkať dodávku a montáž systémov ľahkých strešných konštrukcií Lindab . Na konci februára 2010 bola podpísaná zmluva o dielo a v  priebehu mesiaca marec by mala prebehnúť prvá realizáce montovanej strešnej nadstavby.

Technické parametre a podklady kazetového systémov ľahkých strešných konštrukcií Lindab budú spracované a uverejnené na webovej stránke spoločnosti do konca mája 2010.

SIMOFAST – stenový kazetový systém spoločnosti SIMONT

V priebehu mesiaca december 2009 naša spoločnosť dokončila a odovzdala pilotnú zákazku – obvodový plášť administratívnej a skladovacej budovy pre spoločnosť Elektroprim – Koutník , a.s. , pobočka v Duchcově. Obvodový plášť budov je vytvorený z kazetového systému SIMFAST spoločnosti SIMONT.

Technické parametre a podklady kazetového systému SIMOFAST budú spracované a uverejnené na webovej stránke spoločnosti do konca mája 2010.