Dokumenty a certifikáty

  • Výpis z obchodného registra:


  • Osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ:


  • Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty:


  • Osvedčenie o registrácii ochrannej známky:


  • Certifikát QMS:

  • Certifikát EMS:


  • Certifikát OHSAS:


  • Veľký preukaz spôsobilosti: