Vitajte na stránkach spoločnosti SIMONT SK, s. r. o.

SIMONT SK s.r.o. kontinuálne nadväzuje a pokračuje, na slovenskom stavebnom trhu, v tradícii spoločnosti SIMONT spol, s r.o., ktorá vznikla ako rýdzo česká a súkromná spoločnosť v novembri 1994.

Hlavným odborom činnosti spoločnosti sú dodávky a montáže oceľových systémových hál pre rôzne stavebné aplikácie, začínajúc priemyselnými stavbami, cez oblasť skladovania a logistiky, až po oblasť služieb a využitia voľného času. Za dobu existencie spoločnosť i realizovala cca 300 stavebných aplikácií na území celej Českej republiky, Nemecka a Rakúska.

Ďalším razným odborom sú dodávky a montáže oceľových konštrukcií a stavebných zámočníckych výrobkov.

Dôležitými medzníkmi v histórii spoločnosti boli roky 1995 a 1998. V roku 1995 spoločnosť kúpila výrobný areál a sídlo spoločnosti v Chlumci pri Ústí nad Labem, cca 3 km od nájazdu na diaľnicu D8 a tým získala pre svoju činnosť dôležitá zázemie. V roku 1998, po krátkom a úspešnom zoznámení, spoločnosť SIMONT spol. s r.o. začala spoluprácu s luxemburským výrobcom systémových hál, so spoločnosťou ASTRON s.r.o. z Přerova. Začiatok tejto spolupráce znamenal podstatné rozšírenie a skvalitnenie ponuky hál pre potenciálnych klientov a rozšíril ponuku spoločnosti najmä pri veľkých rozpätiach hál bez podpôr.

Neustála snaha o dosiahnutie čo najvyššej kvality riadenia spoločnosti, realizovanie dodávky a montáže halových systémov a oceľových konštrukcií logicky vyústil začiatkom roka 2005 k získaniu certifikátu systému manažmentu akosti podľa ISO 9001. V rovnakom čase spoločnosť získala aj Veľký zváračský preukaz.

Spoločnosť SIMONT SK, s.r.o. na základe dlhoročných a mnohými stavbami neustále prehĺbovanými skúsenosťami spoločnosti SIMONT spol. s r.o. , ponúka svojím potenciálnym zákazníkom kompletný súbor konzultačných a projektových služieb pri príprave jednotlivých stavebných aplikácií, pri vypracovaní kompletnej projektovej dokumentácie, pri zabezpečení realizácie dodávok a v rámci generálnych dodávok uvedenie do prevádzky a kolaudáciu.

Samozrejmosťou starostlivosti o zákazníka je záručný a pozáručný servis, realizovaný odborne vyškolenými a skúsenými zamestnancami spoločnosti, čo dokazujú opakované dodávky a montáže pre našich spokojných zákazníkov.

.

.

Výber z referenčných stavieb: