Oceľové konštrukcie

(na stránke sa pracuje)

Spoločnosť vyrába a montuje:

Oceľové konštrukcie nesystémových hál

Oceľové konštrukcie prístavbieb budov

Oceľové konštrukcie nadstavieb budov

Oceľové konštrukcie krovov

Oceľové konštrukcie vostavieb – deliace steny

Oceľové konštrukcie medzistropov – vstavané podlažia

Markýzy

Prístrešky

Oceľové schodiská

  • Rovnoramenné – s povrchovou úpravou podľa želania zákazníka
  • Točité – s povrchovou úpravou podľa želania zákazníka

Zábradlia

  • Exteriérové – bežná alebo nerezová oceľ
  • Interiérové – bežná alebo nerezová oceľ

Výmeny do obvodových a strešných plášťov

  • Pre okná, dvere, vráta, svetlíky, klapky….