História spoločnosti

 • 1.1.1993
 • Založenie spoločnosti SIMON dvoma spoločníkmi ako združenie fyzických osôb

 • 16.11.1994
 • Založenie spoločnosti SIMONT ® spol. s r.o.

 • 23.12.1995
 • Založenie sídla spoločnosti v Chlumci u Ústí nad Labem

 • 1998
 • Začiatok spolupráce a získanie zastúpenia spoločnosti Commercial Intertech , s.r.o. Šternberk ( dnes: Lindab – Astron s.r.o. Přerov )

 • 22.2.2005
 • Získanie certifikátu systému riadenia kvality podľa ČSN EN 9001 – 2001

 • 23.1.2006
 • získanie Veľkého preukazu spôsobilosti podľa ČSN 73 2601 – Z2 čl. 203 pre zváranie oceľových konštrukcií

 • 13.12.2007
 • Získanie certifikátu systému environmentálneho managementu podľa ČSN EN ISO 14 001 : 2005

 • 13.12.2007
 • Získanie certifikátu vytvorenia a udržovania systému ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci podľa OHSAS 18 001 : 1999

 • 30.11.2009
 • Úspešné obhájenie integrovaného systému kvality , enviromentu a bezpečnosti ( ISO 9001 , ISO 14001 a OHSAS 18001 ) vydaný pre výrobu , montáž a predaj oceľových hál a konštrukcií vrátane záočníctva

 • 16.3.2010
 • Registrácia spoločnosti SIMONT SK, s.r.o.