Ľahké strešné konštrukcie LINDAB

Naša spoločnosť koncom roku 2009 v spolupráci so spoločnosťou LINDAB , s.r.o. Praha začala ponúkať dodávku a montáž systémov ľahkých strešných konštrukcií Lindab . Na konci februára 2010 bola podpísaná zmluva o dielo a v  priebehu mesiaca marec by mala prebehnúť prvá realizáce montovanej strešnej nadstavby.

Technické parametre a podklady kazetového systémov ľahkých strešných konštrukcií Lindab budú spracované a uverejnené na webovej stránke spoločnosti do konca mája 2010.