Ponuka

Spoločnosť poskytuje svojím terajším a budúcim zákazníkom komplexné služby v procese projektovej prípravy a realizácie stavieb pre účely výroby, skladovania, obchodu, logistiky, automobilového priemyslu, voľného času a administratívy.

Cieľom spoločnosti je maximálne vyhovieť a uspokojiť potreby zákazníka. Disponujeme týmom skúsených a kvalitných odborníkov, ktorí na základe moderného riadenia, kompetentnosti a dlhoročných skúseností, pri realizácii rôznych projektov pozemného staviteľstva, poskytujú v priebehu celého procesu realizácie investičného zámeru nasledujúce služby:

 • konzultačná činnosť
 • návrhy koncepčného riešenia
 • zabezpečenie inžinierskej činnosti
 • spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie
 • spracovanie realizačnej dokumentácie
 • zabezpečenie a realizácia dodávky stavby
 • záručný a pozáručný servis

Od roku 1998 dodávame a montujeme oceľové halové konštrukčné systémy ASTRON (európsky líder vo výrobe oceľových montovaných hál), vhodné pre široký okruh použitia:

Priemysel a výroba:

 • priemyselné haly
 • skladové haly
 • výrobné haly
 • logistické haly

Šport a voľný čas:

 • hokejové haly
 • tenisové haly
 • jazdiarne
 • bazény a akvaparky
 • bowlingové haly
 • curlingové haly
 • školské telocvične
 • viacúčelové haly (volejbal, hádzaná, futbal…)

Administratíva, obchod, služby, parkovanie a iné:

 • autosalóny
 • predajne
 • supermarkety
 • obchodné a nákupné centrá
 • komerčné budovy
 • administratívne budovy
 • parkovacie domy
 • budovy šité na mieru

Projektovú prípravu, projektovú dokumentáciu oceľových halových konštrukcií, dodávku a montáž realizujeme formou:

 • generálnej dodávky
 • subdodávky generálnemu dodávateľovi
 • priamej dodávky (subdodávky) investorovi

Spoločnosť SIMONT SK s.r.o.  pre svojich zákazníkov projektuje, vyrába, dodáva a realizuje:

 • haly – výškové (viacpodlažné)
 • oceľové konštrukcie hál vrátane opláštenia a výplní otvorov
 • stavebné zámočnícke výrobky
 • schodiská
 • požiarne rebríky
 • zábradlia
 • markízy
 • vstavané podlažia
 • pomocné konštrukcie z pozinkovaného plechu (väznice, výmeny…)
 • klampiarske a lemovacie prvky
 • Ľahké strešné konštrukcie LINDAB
 • SIMOFAST – Stenový kazetový systém spoločnosti SIMONT

Podmienkami  šitými na mieru pre každý projekt i flexibilitou zmluvných vzťahov dokážeme reagovať na individuálne požiadavky a spolupracovať tak v rôznych obchodných modeloch so širokým okruhom zákazníkov. Ako spoľahlivý partner, ktorý si plní svoje záväzky, sme schopní prekonať  zákazníkove očakávania. Veríme, že skúsenosti s realizáciou náročných projektov z nás robia partnera aj pre Vaše zámery.