Zámočnícke, klampiarske a stavebné výrobky

(na stránke sa pracuje)

Markýzy

Prístrešky

Oceľové schodiská

  • Rovnoramenné – s povrchovou úpravou podľa želania zákazníka
  • Točité – s povrchovou úpravou podľa želania zákazníka

Zábradlia

  • Exteriérové – bežná alebo nerezová oceľ
  • Interiérové – bežná alebo nerezová oceľ

Poklopy a mreže

Oceľové ploty – plotové dielce

  • Zvárané
  • Nitované

Výmeny do obvodových a strešných plášťov

  • Pre okná, dvere, vráta, svetlíky, klapky….

Klampiarske prvky

  • Spoločnosť vyrába klampiarske a lemovacie prvky obvodového a strešného plášťa podľa dokumentácie objednávateľa z obojstranne pozinkovaného lakovaného plechu – dodávka objednávateľa.