Montované oceľové haly

Výhody systému

 • ASTRON má dominantné postavenie v Európe
 • 40 rokov skúseností s priemyselnými stavbami
 • Viac ako 33.000 referenčných budov a 40.000.000 m2 postavených budov
 • Objem výroby – 60 hál týždne
 • Istota a záruka poskytovaná veľkou európskou skupinou firiem
 • Príklady typických riešení pre rôzne odvetvia
  • administratívne, skladové a výrobné budovy, letecké hangáry, športové haly, supermarkety, jazdecké haly, autosalóny, kryté parkoviská, dielne, recyklačné haly…

Mimoriadne silné spojenie

Profesionálny servis a orientácia na zákazníka sú vašou istotou.Spravíme si na vás čas a zameriame sa na splnenie vašich požiadaviek. Samozrejmosťou je:

 • Regionálna blízkosť k vášmu  projektu
 • Priamy dialóg ASTRON – SIMONT SK – investor – architekt
 • Kompletné riešenie z jednej ruky
 • Znalosť miestnych úradných predpisov
 • Referenčné objekty vo vašej blízkosti
 • Krátke dodacie lehoty ako záruka pevných cien a istých dodacích termínov

Konštrukčný systém Astron umožňuje tvorivú voľnosť

 • Bezproblémové zapojenie tradičných stavebných materiálov
  • kameň, drevo, sklo, betón…
 • Individuálna optimalizácia budovy
  • podľa vašich potrieb
  • podľa vášho špecifického využitia budovy
  • konštrukčným špeciálnym riešením
 • Zvýraznenie pomocou architektonických prvkov a príslušenstva
  • voľne vyloženými prístreškami do 6,0 m
  • strešné presahy ako optický efekt a ochrana pred dažďom
  • atika ako klasický komponent priemyselných stavieb, ktorá osloví

Konštrukčný systém Astron je inovatívny a ukazuje smer

 • Použitie vysokopevnostnej ocele prináša konkrétne cenové výhody.
 • Vďaka  nižšej vlastnej hmotnosti konštrukcie pri transporte, montáži, základových konštrukciách
 • Kvalita od poradenstvo až po ukončenia
 • Certifikácia podľa ISO 9001
 • Montážny dohľad
  • TUV Qualitatsmanagement GmbH
 • Nestranná kontrola výroby
  • Výzkumným a vzdělávacím ústavem svářecí techniky Duisburg atp.

Produktová rada ASTRON

 • SSB – Jednopodlažné budovy na mieru
 • MSB – viacpodlažné budovy na mieru
 • ASTRONET – štandardné konštrukcie budov
 • REFATEX – systém renovácie stien a stropov

Skladba konštrukčného systému

 • Primárna konštrukcia
 • Sekundárna konštrukcia
 • Žeriavové dráhy
 • Stropné konštrukcie a vnútorné steny
 • Obvodový plášť
 • Strešný plášť
 • Príslušenstvo

Primárna konštrukcia

Všetky časti primárnej konštrukcie sú navrhnuté a vyrobené tak, že samotná montáž na stavenisku je realizovaná iba pomocou skrutkových spojov. Používaný materiál je oceľ s označením S355 J2+N podľa EN 10025 časť 2, zváraná podľa normy DIN 18800 časť 7, EN756, EN 756-S4T2ARS2, EN440-G42 2MG3Si1 alebo G42 2MG4Si1.

Primárnou konštrukciou sú

 • Priečne rámy
 • Čelné (štítové) rámy a stĺpy čelných (štítových) stien
 • Kotvenie a zavetrenie
 • Stužujúce kríže

Priečne rámy

Zvárané dvojkĺbové rámy s kĺbovým uložením. Stĺpy sú ukotvené do pätiek pomocou kotevných skrutiek. Používaný materiál je oceľ s označením S355 J2+N podľa EN 10025 časť 2, zváraná podľa DIN 18800 časť 7a povrchovo upravená otrýskaním, nanesením základného náteru podľa EN ISO 12944 RAL 7036 (šedá) a krycím syntetickým náterom. Na spojenie jednotlivých častí priečnych rámov sú použité  galvanizované vysokopevnostné skrutky triedy 10.9. podľa EN ISO 898-1, EN 14399, časť 1,2,3,4,6

Typy priečnych rámov

 • AZM 1 – 1-loďová hala, bez vnútorného stĺpa, kónické obvodové stĺpy a prievlaky
 • AZM 2,3,4,x – viac-loďová hala, vnútorný stĺp prierezu ” I ” alebo “?? “, kónické obvodové stĺpy a prievlaky
 • AP – Prístavby k halám, stĺpy s paralelnými prírubami
 • AL – Hala s pultovou strechou, bez vnútorných stĺpov, obvodové stĺpy s paralelnými prírubami
 • AE – Hala bez vnútorných stĺpov, obvodové stĺpy s paralelnými prírubami, prievlaky kónické
 • AS – Hala s veľkým svetlým rozpätím, sklon 20%, kónické stĺpy
 • AT – Tenisové haly, stĺpy s paralelnými prírubami, zalomená alebo sedlová strecha
 • Oblúkový – segmentový rám

Rozmery budovy:

 • Vzdialenosť priečnych rámov – 5,0 – 12,0 m
 • Šírka budovy – 6,0 m – 120,0 m ( AZMx – neobmedzená, rozdelená na dilatačné celky)
 • Dĺžka budovy – neobmedzená, rozdelená na dilatačné celky
 • Výška budovy – štandardne do 12,0m

Štítové rámy a stĺpy štítových stien

Nosníky čelných rámov sú tvarované za studena a vyrobené z ocele S 350 GD+Z podľa normy EN 10 147, časť 2, s výnimkou že medza prieťažnosti je maximálne 390 N/ mm2. Krajné stĺpy čelných rámov sú lichobežníkového tvaru, ostatné sú rovnobežného prierezu v tvare H. Povrchovo sú upravené nanesením základného náteru podľa EN ISO 12944 RAL 7036 (šedá) a krycím syntetickým náterom.

Kotvenie a zavetrenie

Sily od vetra sú prenášané do základov pomocou stužujúcich krížov umiestnených v rovine strechy a stenách objektu. Súčasťou konštrukcie sú totevné bloky osádzané v priebehu betonáže základových konštrukcií.

Sekundárna konštrukcia

Hlavnými prvkami sekundárnej konštrukcie sú väznice a nosníky. Tieto Z,C alebo U prierezy sú valcované z galvanizovanej ocele a spájané s primárnou konštrukciou alebo navzájom pomocou galvanizovaných skrutiek. Materiál z ktorého sú tieto prvky vyrábané je galvanizovaná oceľ S 390 GD + Z275 špeciálne upravená pre valcovanie za studena a splňujúca požiadavky podľa EN 10326.

Žeriavové dráhy

Súčasťou konštrukcie oceľovej montovanej haly môže byť aj žeriavová dráha.

Vstavané stropy (podlažia, mezaniny) a vnútorné deliace steny

Administratívne podlažie je možné umiestniť kamkoľvek v rámci pôdorysu budovy.

Systém stropnej konštrukcie:

 • MONODEK – viditeľné stropné prievlaky – prefabrikované stropné panely
 • INODEK - integrované stropné prievlaky – prefabrikované stropné panely
 • MULTIDEK – viditeľné stropné prievlaky – monolitická stropná doska

Vnútorné deliace steny

Administratívnu časť oceľovej haly, alebo celkovú plochu haly je možné rozdeliť vnútornými stenami. Vnútorné steny môžu byť:

 • neizolované (optické rozdelenie interiéru)
 • izolované (optické, akustické i požiarne rozdelenie interiéru)

Obvodový plášť

Konštrukčný systém umožňuje použitie akéhokoľvek typu obvodového plášťa:

Skladaný obvodový plášť

 • neizolovaná hala – obvodový plášť tvorí len exteriérový plech
 • izolovaná hala (temperovaná, vykurovaná) – obvodový plášť tvorí interiérový plech,tepelná izolácia a exteriérový plech

Sendvičové panely

 • s výplňou z PUR peny
 • s výplňou z IPN peny
 • s výplňou z minerálnej vlny
 • mraziarenské panely

Kazety

 • výplň z minerálnej vlny
  • exteriérová vrstva (plech alebo kazetový (lamelový)  fasádny systém)

Strešný plášť

Ukončenie strešného plášťa presahom

Strešný plášť môže byť doplnený o presahy v štítových a pozdĺžnych stenách. Presahy sú vhodné najmä do vyšších snehových oblastí, alebo pri nižších halách spĺňa predĺženie strechy funkciu prístrešku alebo markýzy.

 • presah v štítovej stene
  • s viditeľnou nosnou konštrukciou
  • s podhľadom
 • presah v pozdĺžnej stene
  • s viditeľnou nosnou konštrukciou
  • s podhľadom

Ukončenie strešného plášťa atikou

Nie len plochá strecha môže byť ukončená atikou. Atika z pohľadovej strany na budovu elegantne zakryje sklon strechy.

Konštrukčný systém umožňuje použitie akéhokoľvek typu strešného plášťa:

Plochá strecha – skladané strešné systémy

 • MULTITEC – skladaná strecha fixovaná do sekundárnej konštrukcie
 • SPACETEC – skladaná strecha fixovaná do primárnej konštrukcie

Šikmá strechaskladaný strešný plášť

 • neizolovaná hala – strešný plášť tvorí len exteriérový plech
 • izolovaná hala (temperovaná, vykurovaná) – strešný plášť tvorí interiérový plech,tepelná izolácia a exteriérový plech
 • PR – z trapézových plechov – viditeľné kotvenie

 • LMR – falcovaná strecha – skryté kotvenie

Šikmá strechaSendvičové panely

 • s výplňou z PUR peny
 • s výplňou z IPN peny
 • s výplňou z minerálnej vlny

Príslušenstvo

Strešný plášť

 • exteriérové a interiérové klampiarske a lemovacie prvky strechy, svetlíkov, prierazov, presahov strechy
 • manžety prierazov strechy
 • snehové zábrany
 • systém uchytávania pozdĺž hrebeňa strechy
 • horolezecká výstroj
 • príslušenstvo na údržbu a čistenie strechy a žľabov
 • svetlíky, vetracie a dymové klapky, presvetľovacie panely

Obvodový plášť

 • exteriérové a interiérové klampiarske a lemovacie prvky steny, okien, dverí, vrát, prístreškov, markíz, priemyselného presvetlenia, prierazov
 • manžety prierazov
 • okná, dvere, vráta, výklady a zasklené steny
 • priemyselné presvetlenie stien
  • trapézovým polykarbonátom s vetracími otvormi . neizolované haly
  • komôrkovým polykarbonátom s vetracími otvormi – temperované haly
  • okennými pásmi – vykurované haly

 • rebríky s ochranným košom, so suchovodom, bez suchovodu, ukončené výleznou plošinou…
 • schodiská, rampy….
 • prístrešky, markýzy