Administratívne budovy, prístavby, vostavby

MSBMulti Storey Buildings (Viacpodlažné budovy na mieru)

Administratívne budovy poskytujú dostatok priestoru pre kancelárie, konferenčné miestnosti, recepcie, predajne… Originálny dizajn vašej administratívnej budovy, kvalita zaručená certifikátom ISO 9001:2000, dlhá životnosť, optimálne využitie priestoru, príjemné vnútorné prostredie, energetická efektívnosť – to sú pridané hodnoty vašej investície.

V systéme MSB je postavených 244 budov v 24 krajinách.  Je vhodný pre:

 • Administratívne budovy
 • Komerčné budovy
 • Priemyselné budovy
 • Parkovacie domy
 • Budovy šité na mieru

Výhody tohoto systému?

 • 2,3,4,5,6 a viac podlaží
 • Ekonomicky výhodná efektívna výstavba – Rýchla návratnosť investície
  • Prefabrikované stropy -  suchá výstavba
  • Veľký rozpon  -  menej stĺpov
  • Integrované stropné nosníky
   • Minimalizovaná výška stropu
   • Jednoduchšia a menej nákladná montáž systému vykurovania a chladenia
   • Nižšia celková výška budovy
    • Menšia plocha fasády
    • Menší objem vykurovaného (klimatizovaného) priestoru
 • 3D model budovy
 • Veľká flexibilita vnútorného usporiadania
 • Zohľadnenie architektonických požiadaviek investora
 • Rôzne stenové systémy

Inšpirujte sa realizáciami športových hál skupiny ASTRON.

Samostatne stojaca administratívna budova

Administratívna prístavba

Administratívna vostavba (podlažie, mezanín)