Pre generálnych dodávateľov

Príklad spolupráce s generálnym dodávateľom

Faurencia AUTOMOTIVE – Písek

  • Typ haly : AZM1 , AZM2 , výrobné a skladové haly
  • Miesto realizácie : Písek
  • Zastavaná plocha : 44 000 m2


INNO COMP – Litvínov

  • Typ haly : MSB , viacpodlažná výrobná budova
  • Miesto realizácie : Litvínov
  • Zastavaná plocha : 4 974 m2


Cenová ponuka

Spracujeme vám cenovú ponuku na základe vami dodaných podkladov. Spracujeme pre vás návrh alternatívneho riešenia v prípade, že na základe projektovej dokumentácie je možné efektívnejšie riešenie. V prípade, že alternatívne riešenie bude odsúhlasené, spracujeme pre vás príslušnú projektovú dokumentáciu.

Zmluvné podmienky

Prispôsobíme sa platobným podmienkam, ktoré máte dohodnuté s investorom.

Štandardné dodacie termíny sú 8 týždňov od podpisu zmluvy o dielo.

Spracujeme návrh harmonogramu výstavby, ktorý s vami spresníme.

Rozsah dodávky

Rozsahom dodávky sa vám prispôsobíme.

Základové konštrukcie

V priebehu betonáže základových konštrukcií zameriame a osadíme kotevné prvky konštrukcie.