Priebeh spolupráce

Spoločnosť SIMONT SK poskytujeme služby od investičného zámeru, úvodnej štúdie, optimalizácie zámeru, projektovej prípravy, výroby, dopravy, realizácie až k záručnému a pozáručnému servisu.

Priamy kontakt po celý čas spolupráce

Váš dopyt, ktorý ste nám zaslali prostredníctvom formulára na našej web-stránke, alebo iným spôsobom, s vami radi prekonzultujeme na osobnom stretnutí.

Výsledkom osobného stretnutia, s cieľom podrobnejšej technickej špecifikácie vášho investičného zámeru, je cenová ponuka spracovaná presne na mieru vašich potrieb.

Radi pre vás spracujeme varianty cenovej ponuky. Veríme, že takto získate istotu správneho rozhodnutia o spôsobe riešenia vášho zámeru.

Disponujeme týmom skúsených a kvalitných odborníkov

Cieľom spoločnosti je maximálne vyhovieť a uspokojiť potreby zákazníka.

Využite služby nášho týmu odborníkov. Sme pripravení pre vás poskytnúť naše služby v priebehu celého procesu vývoja vášho projektu.

Vyberte si z našich služieb a kontaktujte nás v  ktoromkoľvek štádiu vývoja vášho zámeru.

  • poradenstvo pri rozmerovom, tvarovom, konštrukčnom a materiálovom návrhu investičného zámeru stavby
  • optimalizácia návrhov stavieb z konštrukčného a finančného hľadiska
  • tvorba 3D návrhov
  • úvodná projektová dokumentácia
  • realizačná dokumentácia – projekt
  • výrobná dokumentácia – projekt
  • montážna dokumentácia – projekt
  • statický výpočet
  • požiarna správa

Zmluvné vzťahy šité ma mieru

Podmienkami  šitými na mieru pre každý projekt i flexibilitou zmluvných vzťahov dokážeme reagovať na individuálne požiadavky a spolupracovať tak v rôznych obchodných modeloch so širokým okruhom zákazníkov. Ako spoľahlivý partner, ktorý si plní svoje záväzky, sme schopní prekonať  zákazníkove očakávania.

Veríme, že skúsenosti s realizáciou náročných projektov z nás robia partnera aj pre Vaše zámery.

Profesionalita a odbornosť realizácie stavby

Disponujeme týmom skúsených a kvalitných odborníkov. Na základe kompetentnosti a dlhoročných skúseností, pri realizácii rôznych projektov pozemného staviteľstva, riadia celý proces realizácie investičného zámeru. V priebehu montáže bude pre vás kontaktnou osobou stavbyvedúci a šéfmontážnik, ktorý je zamestnancom spoločnosti.

Profesionalitu nášho týmu potvrdzuje napríklad aj referencia: Faurencia AUTOMOTIVE (44.000,- m2).