GRANULAČNÍ LINKA

  • Rok realizácie: 2009
  • Miesto realizázie: Litvínov
  • Zastavaná plocha: m2
  • Popis projetku: