KEBEK

  • Rok realizácie: 2008
  • Miesto realizázie: Most
  • Zastavaná plocha: 1 750 m2
  • Popis projetku: