KONE

  • Rok realizácie: 2008
  • Miesto realizázie: Ústí nad Labem – Předlice
  • Zastavaná plocha: 950 m2
  • Popis projetku: