STOREX

  • Rok realizácie: 2005
  • Miesto realizázie: Ústí nad Labem – Podhoří
  • Zastavaná plocha: 2 160 m2
  • Popis projetku: