Sofil

  • Rok realizácie: 2004
  • Miesto realizázie: Praha
  • Zastavaná plocha: 3 200 m2
  • Popis projetku: