KTU

  • Rok realizácie: 2004, 2005
  • Miesto realizázie: Ústí nad Labem
  • Zastavaná plocha: 2 400 m2
  • Popis projetku: