Jaroslav Prokop

  • Rok realizácie: 2006
  • Miesto realizázie: Opatov
  • Zastavaná plocha: 650 m2
  • Popis projetku: