FINOSA

  • Rok realizácie: 2007
  • Miesto realizázie: Ústí nad Labem
  • Zastavaná plocha: 950 m2
  • Popis projetku: