Fair Autotop

  • Rok realizácie: 2006
  • Miesto realizázie: Ústí nad Labem
  • Zastavaná plocha: 1 260 m2
  • Popis projetku: