AVAS IMOORT EXPORT

  • Rok realizácie: 2004, 2008
  • Miesto realizázie: Dobřany
  • Zastavaná plocha: 540 + 800 m2
  • Popis projetku: